Varför rekrytering?

Har du letat med ljus och lykta efter din nästa medarbetare men inte hittat rätt? Behöver du hjälp med att hitta rätt men hellre vill anställa än hyra in, då är WorkIQ Rekrytering det du är ute efter.

Med vårt breda kontaktnät och arbetsmarknadsrelaterade kompetens hittar vi personalen till er och ni kan fokusera på er huvudverksamhet.

Anställ med stöd

WorkIQ tar utanförskap på allvar. Därför samarbetar vi med olika aktörer för att få ut personer som av olika anledningar har svårare att komma in på arbetsmarknaden på jobb. Det kan vara en person som har varit arbetslös en längre tid, är ny i Sverige, saknar arbetslivserfarenhet eller som har nedsatt arbetsförmåga. Dessa stöd möjliggör för dig som arbetsgivare att få ekonomi i företagandet samtidigt som du får in värdefull kompetens samtidigt som du gör en samhällstjänst.

Olika anställningsstöd

När du vill anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar och betalar ut denna ersättning till arbetsgivaren. Anställer du exempelvis en nyanländ kan stödet instegsjobb ersätta en del av lönen. Anställer du en person med en funktionsnedsättning kan lönebidrag hjälpa dig att genomföra anpassningar som behövs på arbetsplatsen.

Nystartsjobb

När du anställer personer som varit utan arbete en längre tid.

Instegsjobb

När du anställer personer som är nyanlända i Sverige.

Lönebidrag

När du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Särskilt anställningsstöd

När du anställer personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Skriv till oss

Ange namn.
Ange din e-postadress.
Ange telefon.
Ange meddelande.
Ditt meddelande har skickats. Vi hör av oss snart!
Meddelandet kunde inte skickas. Försök igen.

Rekryterings-processen

  • 1. Kravspecifikation
  • 2. Utformande av annons
  • 3. Annonsering
  • 4. Urval
  • 5. Första intervju
  • 6. Kandidatpresentation
  • 7. Referenstagning
  • 8. Eventuella tester
  • 9. Slutintervju
  • 10. Kontraktskrivning

Vi är alltid tillgängliga för frågor!

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Kontaktformulär

Kontaktuppgifter

072-856 07 39
Isafjordsgatan 39B,
164 40 Kista